Historie Melkvervoer
Het ontsaan van de naam Coberco

HET ONTSTAAN VAN DE NAAM COBERCO

De eerste lettergreep van Coberco komt van COMEGO. Deze gemeenschappelijke verkooporganisatie werd opgericht in 1947. Fabriek en hoofdkantoor waren gevestigd in Zutphen - Nieuwstad 69.


De naam COMEGO stond voor Coöperatieve Melkverkoopcentrale Gelderland Overijssel.
Deze fabriek werd opgericht omdat er grote hoeveelheden overschotmelk - zo'n 3,5 miljoen kg melk - door de melkveeboeren uit deze streek werd aangeleverd aan de vele relatief kleine melkfabriekjes; dat waren er 106 in totaal. Deze konden de verwerking niet aan en men besloot door een coöperatieve melkverkoopcentrale voor Gelderland en Overijssel in het leven te roepen, dit te regelen. COMEGO zorgde vanaf dat moment de verkoop en het transport van deze melkoverschotten. Die gingen voornamelijk als aanvullingsmelk naar de zuivelfabrieken van CMC in het westen van het land, waar men vooral in de wintermaanden gebrek had aan voldoende consumptiemelk.

Wat men toen nog niet kon vermoeden, was dat de melkstroom veel sterker toenam dan men kon doorverkopen - niet alleen aan het westen, maar ook aan het noorden van het land. Als oplossing voor dit probleem, en om zeker de melkoverschotten niet in het riool te laten stromen, besloot men die overschotten aan melk te gaan verpoederen. Dertien van de 106 aangesloten melkbedrijven bij COMEGO kwamen tot een overeenkomst om een eigen poederfabriek te laten bouwen. De bouw daarvan startte in 1952 te Lochem; de naam van deze nieuwe poederfabriek werd ‘Berkelstroom’, vernoemd naar het destijds daar kronkelende riviertje waaraan de fabriek werd gebouwd. Dat het een wijs besluit was, bleek wel aan de omzet: deze steeg in 1963 tot 150 miljoen kilo per jaar, waarmee Berkelstroom in die tijd één van de grootste poedermelk-verwerkers van Europa was.

De tweede lettergreep van Coberco komt van Berkelstroom.


In 1954 is er door 62 van de 106 deelnemers, waaronder ook de dertien deelnemers van de poederfabriek, besloten ook een condensfabriek te bouwen in Deventer. Deze fabriek werd in 1956 geopend; de gecondenseerde melk in blik was voornamelijk bestemd voor de export.
Beide fabrieken verwerkten toen samen al zo'n 1,2 miljoen kg melk, wat neerkwam op ongeveer een derde van het overschot van de 106 van de toen bij COMEGO aangesloten melkfabrieken.

Voor het restproduct, de wei, kwam men gezamenlijk overeen deze te gaan verwerken in een nieuw opgerichte Coöperatie.
De naam daarvan werd Coöperatieve Weiproductenfabriek ‘De Eendracht’, gevestigd in de al bestaande zuivelfabriek ‘De Eendracht’ in Borculo; dat was in 1962.


De al reeds bestaande fabriek ‘De Eendracht’ was ooit begonnen als boterfabriek. De eerste- steenlegging voor deze coöperatieve zuivel-fabriek in Borculo vond plaats op 24 juli 1897. De feestelijke opening was op 22 november 1897. Helaas werd de fabriek door de cycloon van 10 augustus 1925 zo zwaar beschadigd dat men moest besluiten een geheel nieuwe fabriek te bouwen. Deze werd op 20 april 1927 geopend. Ruim 50 jaar later in 1950 volgde nog de opstart van de kaasproductie. In 1958 begon men, zij het nog slechts op laboratorium-schaal, met de start van de eerste weiverwerking. In 1962 werd de Coöperatieve Weiproducten fabriek Borculo daar in onder gebracht.

In 1965 fuseerden al deze fabrieken; de nieuwe naam van de combinatie werd Coberco.
Deze naam was dus afgeleid van de beginletters van de samengaande fabrieken.


Kort samengevat verliep het dus als volgt:


1947: COMEGO (Coöperatieve Melkverkoopcentrale Gelderland Overijssel) Zutphen
1952: Berkelstroom, Lochem (centrale poederfabriek)
1956: Coöperatieve Condensfabriek Gelderland Overijssel (CCGO), Deventer
1962: Coöperatieve Weiproductenfabriek Borculo
1965: COMEGO + Berkelstroom + Condensfabriek - Coöperatieve = COBERCO


Daarna zouden nog vele fusies, overnames en vormen van samenwerking volgen.


Geplaatst: 5 augustus 2017

Terug naar boven ↑

Pagina 31 - 26