Het ontsaan van de naam Coberco

HET ONTSTAAN VAN DE NAAM COBERCO

De 1e CO van COBERCO komt van: "COMEGO"


Deze gemeenschappelijke verkooporganisatie werd opgericht in 1947

Fabriek en hoofdkantoor waren gevestigd in Zutphen - Nieuwstad 69.


De naam "COMEGO" stond voor:

Coöperatieve Melkverkoopcentrale Gelderland Overijssel.


Deze fabriek werd opgericht omdat er steeds meer grote hoeveelheden overschotmelk [zo'n 3,5 miljoen kg melk] door de melkveeboeren uit deze streken werd aangeleverd aan de relatief kleine melkfabriekjes, 106 in totaal.Deze konden de verwerking niet meer aan en besloot men door dit melkoverschot, de "Coöperatieve Melkverkoopcentrale Gelderland Overijssel" in het leven te roepen."COMEGO" regelde vanaf toen de verkoop en het transport van deze melkoverschotten.De melkoverschotten gingen voornamelijk als aanvullingsmelk naar de zuivelfabrieken van CMC in het Westen van het land, waar men vooral in de wintermaanden een gebrek had aan voldoende consumptiemelk.

De BER van COBERCO komt van: "BERKELSTROOM"


Wat men toen nog niet kon vermoeden, was dat de melkstroom veel meer toenam, als dat men kon doorverkopen aan o.a het westen en noorden van het land.

Als oplossing van dit probleem, en om zeker de melkoverschotten niet in het riool te laten stromen, besloot men de overmelk te gaan verpoederen.

Zo gebeurde het dat 13 van de 106 aangesloten melkbedrijven bij "COMEGO"

overeen kwamen om een eigen poederfabriek te laten bouwen.

De bouw daarvan startte in 1952 te Lochem de naam van deze nieuwe poederfabriek werd "BERKELSTROOM" vernoemd naar het toen nog kronkelende riviertje waar aan de fabriek werd gebouwd.

Dat het toen een wijs besluit was bleek wel aan de omzet, deze steeg in 1963 tot 150 miljoen kilo per jaar waarmee "BERKELSTROOM" in die tijd, één van de grootste poedermelk verwerkers van Europa was.

Voor het restproduct de wei, kwam men gezamenlijk overeen deze te gaan verwerken middels een nieuw opgerichte Coöperatie.

De naam daarvan werd: "Coöperatieve Weiproductenfabriek "De Eendracht" gevestigd in de al bestaande zuivelfabriek "De Eendracht" in Borculo. dat was in 1962.


De al reeds bestaande "De Eendracht" was destijds gestart als boterfabriek, de 1e steenlegging voor deze Coöperatieve zuivelfabriek in Borculo vond plaats op 24 juli 1897.

De feestelijke opening vond plaats op 22 november 1897.

Helaas werd door een cycloon op 10 augustus 1925 de fabriek zo zwaar beschadigd dat men besloot een geheel nieuwe fabriek te bouwen, deze werd op 20 april 1927 geopend.

Ruim 50 jaar later in 1950 was de opstart van de kaasproductie.

In 1958 begon men op "laboratorium schaal" met de start van de eerste weiverwerking.

In 1962 werd de "Coöperatieve Weiproducten fabriek Borculo" daar in onder gebracht.

De 2e CO van COBERCO komt van: "Coöperatieve COndensfabriek Gelderland Overijssel" (CCGO),Deventer.


In 1954 is er door 62 van de 106 deelnemers waaronder ook de 13 deelnemers van de poederfabriek besloten, ook een Condensfabriek te bouwen in de plaats Deventer.

Deze fabriek werd in 1956 geopend de gecondenseerde (ingedikte) melk in blik, was voornamelijk bestemd voor de export.

Beide fabrieken verwerkten toen samen al zo'n 1,2 miljoen kg melk, wat neerkwam op ongeveer een derde van het overschot van de 106 fabrieken van de toen bij "COMEGO" aangesloten melkfabrieken.

In 1965 fuseerde al deze fabrieken met elkaar de nieuwe naam hiervan werd: "COBERCO"

deze naam was afgeleid van de beginletters van de samengaande fabrieken.

COmego + BERkelstroom + COndensfabriek en de COöperatieve.


Kort samengevat dus:


1947: Comego (Coöperatieve Melkverkoopcentrale Gelderland Overijssel) Zutphen

1952: Berkelstroom, Lochem (centrale poederfabriek)

1956: Coöperatieve Condensfabriek Gelderland Overijssel (CCGO), Deventer

1962: Coöperatieve Weiproductenfabriek Borculo

1965: Comego + Berkelstroom + Condensfabriek - Coöperatieve = "COBERCO"


Daarna zouden nog vele fusies, overnames en samenwerkingen volgen.


Groetjes Hans. Geplaatst: 5 augustus 2017

Terug naar boven ↑

Pagina 31 - 26