Campina

CAMPINA

De naam Campina komt van de in 1964 opgerichte Zuid-Nederlandse coöperatie

Campina deze naam doorstond ook de volgende zuivelfusie, die in 1976 plaatsvond

In 1979 vond weer een ronde van fusies plaats in Zuid-Nederland, waarbij Campina

met ‘De Meijerij’ in Veghel fuseerde tot DMV Campina. In 1989 fuseerde DMV

Campina (Zuid- Nederland) met Melkunie Holland, Tot 2001 voerde het bedrijf de

naam CampinaMelkunie. Maar, aangezien de naam Campina "alleen al" een zeer

geaccepteerd bekend merk was, werd besloten de naam Campina weer voor het hele bedrijf te gaan gebruiken, met een uitzondering voor Mona. Ook na de Fusie met Friesland Foods in 2009, het huidige FrieslandCampina word wederom steeds meer de naam van alleen "Campina" gebruikt als merknaam.

Klik op betreffende filmstrip om de commercial te bekijken

Pagina 68

Terug naar boven ↑