Historie Melkvervoer
A W de Groot Utrecht

A.W. DE GROOT - ELECTRISCHE ZUIVEL & MELKFABRIEK UTRECHT

Tussen de ruim 700 foto's in het album van "Het vervoer van de melkboer" kwam ik regelmatig foto's tegen van dit familiebedrijf en ik heb er uiteindelijk een eigen album van gemaakt. Al deze foto's zijn afkomstig uit het privébezit van Peter de Groot, kleinzoon van Ton de Groot. Na enig speurwerk kwam ik ook de teksten tegen van uit zijn hand, die de bron vormen van dit verhaal, dat gaat over de geschiedenis van deze zuivelfamilie.


De Groot's zuivelhandel is in 1898 opgericht door Ton de Groot. Het was een kleinschalig melkfabriekje annex melkinrichting aan de Hopakker 55 in Utrecht. De melk die hij in zijn fabriekje verwerkte voor de verkoop haalde hij zelf met paard en wagen op bij de boeren in de omgeving van Utrecht.

De eerste auto werd begin jaren ‘30 in dienst genomen; het was vermoedelijk een Ford, en kort voor de Tweede Wereldoorlog werd er nog een bakwagentje aangeschaft. Ton de Groot had acht zonen, van wie er drie al jong zijn overleden. De overige vijf kregen allemaal op het moment dat ze gingen trouwen een eigen melkwijk met winkel van hun vader. Zijn oudste zoon was Wim en die kreeg de winkel in de Zonstraat.

Met handkar werden de melk en de overige producten uitgevent, waarbij soms onder de handkar een trekhond werd ingespannen. Die hielp de zware karren, waarop soms grote, houten tonnen gevuld met melk waren bevestigd, mee voort te trekken. Na de hondenkarren kwamen de bakfietsen, die later weer werden voorzien van een hulpmotor; een hele vooruitgang in die tijd. Deze bakfietsen hadden provinciale kentekens [L = Utrecht], gelijk aan die van de [vracht]-auto's. Ook werd er melk gevent met een Nemo, een driewieler melkwagen,destijds gebouwd bij Jongerius te Utrecht.

Jan Jongerius was een zwager van Ton de Groot en Ton was daarom een van de eerste die een Nemo in gebruik heeft genomen. Peter vermeldt daarbij: Jan Jongerius zijn vrouw was een zus van mijn oma, hij was dus een zwager van mijn Opa. Later - begin jaren’ 60 - werden het de driewielers van Tempo en Goliath. En zo rond 1964 schafte de jongste zoon van Ton, die tot op zijn 65e op de Hopakker heeft gewoond, zijn eerste VW - bus aan. Al zijn VW - bussen zijn te zien op de foto's, zijn zoon Peter [zie tekst geheel boven] is ook op de Hopakker geboren.


Zijn eerste bus was er een met één schuifdeur, maar dat werd er om praktische redenen al snel een met aan beide zijden een schuifdeur. En om gezeur van zijn klanten te voorkomen, was de kleur van de nieuwe wagen hetzelfde, want dan viel het niet zo op dat hij alweer een nieuwe bus had gekocht. De eigen productie is in 1949 gestopt en vanaf toen werden de zuivelproducten afgenomen van de VM [later Melkunie] in Utrecht.


Met dank aan Peter de Groot


Geplaatst: 8 januari 2011. Herzien: 9 mei 2013.

001 - winkelboekje De Groot Utrecht #
002 - W. de Groot oprichter Electrische melkfabriek en melkinrichting
003 - Personeel W de groot voor bedrijf aan Hopakker 55 Utrecht #
004 - W de Groot met hondekar en houten melkvaten #
005 - Jan de Groot met Hondekar en winkel W de Groot Ben Weerd OZ 21 U
006 - Een der zonen 16 jaar van W de Groot met melkwagen en trekhond #
007 - Melkhandkar W de Groot Utrecht #
008 - Niek de Groot op melkbakfiets #
009 - Niek de Groot met gemotoriseerde melkbakfiets kent L-39661 #
010 - Jan de Groot met gemotoriseerde melkbakfiets kent L-27733 #
011 - Ford 1e melkwagen W de Groot Utrecht  begin jaren 30 #
012 - Melkwagen met open laadbak W de Groot Utrecht begin jaren 40 #
013 - Willem de Groot bij zijn verm Ford melkwagen #
014 - 2 broers de Groot met bakfiets en Tempo 3 wieler ken L-64859  [J
015 - NEMO melkwagen kent L-25421 met bezorger Willem J de Groot #
016 - NEMO melkwagen kent L-25421 Willem J de Groot Zonstraat 10 Utrec
017 - Tempo melkwagen W de Groot Hopakker 55 Utrecht #
018 - Goliath melkwagen W de Groot Utecht #
019 - Goliath melwagen kent NS-80-44  de Groot's zuivelproducten Utrec
020 - Melkbezorger de Groot met zijn Goliath melkwagen #
021 - Tempo 3 wieler melkwagen de Groot Utrecht begin jaren 60 #
022 - Melkbezorger de Groot met Tempo melkwagen Utrecht begin jaren 60
023 - Tempo melkwagen begin jaren 60 de Groot zuivelhandel Utrecht #
024 - Tempo melkwagen kent PV-34-79 in optocht Niek de Groot Utrecht #
025 - Tempo melkwagen ken PV-34-79 Niek de Groot Utrecht #
026 -Rekening 12 mei 1964 voor VW bestel melkwagen kent UJ-67-64 MH de
027 - VW melkwagen kent XA-44-35 MH de Groot zuivelhandel Utrecht rond
028 - VW melkwagen met 2 schuifdeuren kent AS-32-77  zuivelhandel MH d
029 - VW melkwagen met 2 x schuifdeur kent AS-32-77  zuivelhandel MH d
030 - Visitekaartje A.W #

Terug naar boven ↑

Pagina 31 - 15