Rijdende Melk Ontvangst

Rijdende Melk Ontvangst

Al lang voor de eerste RMO's reden, was er al volop melkvervoer per tankwagen. Dit betrof voornamelijk de verwerkte melk in bulkvervoer zoals o.a de ondermelk, room, wei, taptemelk en koffiemelk welke tussen de zuivelfabrieken onderling werd vervoerd, het zogenoemde intra vervoer. Vooral de grotere zuivelfabrieken hadden vaak gespecialiseerde productielijnen voor de bereiding van van bijvoorbeeld toetjes, melkpoeder of voor grondstoffen bedoeld voor de farmaceutische industrie, zelfs in likeuren en TL buizen worden zuivelstoffen verwerkt, in feite word dan ook niets van de rauwe melk weggegooid. Nog steeds is er een enorme vervoersstroom van zuivelproducten in binnen en buitenland tussen de onderlinge zuivelbedrijven, wat even als het RMO transport vanaf de boerderij, voornamelijk word verzorgt door uitbesteed vervoer.


Ik heb het op deze site al eens eerder opgemerkt, dat ik een groot respect hebt voor de RMO chauffeurs zonder daar anderen mee tekort te doen. Melkveehouders zitten bij mijn weten bijna altijd aan zeer smalle polderweggetjes, met aan weerskanten zachte bermen soms beplant met bomen, maar altijd wel een sloot. Meestal moet je dan ook nog van af zo'n weggetje achteruit het erf op over een smal bruggetje met stenen muurtjes, kolommen of een reling. In de zomermaanden met mooi weer en voldoende daglicht, gaat dat best allemaal lukken, maar in de wintermaanden met sneeuw en ijzel op de weg, of bij dikke mist, of spekglad van de modder op dat polderweggetje een erf op rijden is andere koek, ondanks dat de melkveehouder de plicht heeft de toegangsweg naar, en zijn erf, zodanig schoon te maken dat de RMO er ongehinderd bij de melktank kan komen. En dat het dan wel eens een keertje mis kan gaan, zit er dan wel dik in. En geloof mij, geen enkele RMO chauffeur wil dat dit hem overkomt.


Ruim 1200 foto's van RMO's en Intern melktransport voertuigen staan op naam gesorteerd in de 15 albums hieronder, voorheen waren al deze foto's ongesorteerd geplaatst in 1 album tezamen. Ik vond dit verre van overzichtelijk vandaar deze keuze. Het is een unieke verzameling, zeker omdat het hier voornamelijk voertuigen betreft van alle voormalige zuivel -fabrieken die gerelateerd zijn aan het voormalige campina melkunie. Er is ook een album van het nu huidige Friesland Campina. Het zijn veelal foto's uit een historisch verleden in de zuivel waar je bij het zien van deze foto's een nostalgisch gevoel krijgt. Toch is het eigenlijk [bij schrijven] pas 30 jaar geleden voordat de RMO gemeengoed werd in het ophalen van de rauwe melk bij de boerderij. De bulktankwagens waren er al ruim voor de 2e wereldoorlog. JaWiCo uit Pijnacker bijvoorbeeld, onderhield voor de Sierkan in Den Haag al in 1945 een pendeldienst naar Friesland met een Opel vrachtwagen uit 1939 met daarop gemonteerd 2 melk tanks van 1500 liter elk. Het vervoer van de rauwe melk bij de melkveehouder vandaan naar de fabriek zal wel blijven zoals het nu ook nog steeds is, namelijk per RMO. Een enkele zuivelfabriek heeft het wel eens geprobeerd met een tankleiding, maar buiten de waddeneilanden blijkt dit toch niet haalbaar te zijn.


De technieken van de RMO installaties zijn met de jaren steeds beter geworden evenals de voertuigen zelf. Wat begon met een solo RMO, met in een later stadium een aanhanger van zo'n 20.000 liter inhoud erbij, die men dan ergens parkeerde om zodoende bij een volle tank van de RMO motorwagen de melk daar in over te kunnen pompen. Nu is het veelal een trekker met een 3 as meegestuurde oplegger met een tankinhoud van 28 of 34 ton, zeer wendwaar en afgekeken van de citytrailers die men toen al jaren gebruikte voor de bevoorrading van melkslijters en supermarkten, waar deze hun prestaties al hadden bewezen. Ook het vervoer van de bulkmelk zal altijd wel blijven bestaan, ondanks het aantal zuivelfabrieken in ras tempo afneemt, blijft er de handel in vraag en aanbod bestaan en heeft elke zuivelfabriek zo zijn eigen specialisme.


Groetjes Hans. Geplaatst: 13 juni 2010.

Klik op een logo om de afbeeldingen te bekijken

pagina 13

Terug naar boven ↑