Historie Melkvervoer
Advertenties De Eersteling Brielle

Op de vorige pagina is de relatief korte - amper 40 jaar - Brielse zuivelgeschiedenis beschreven, aangevuld met een aantal foto's. Veel meer beeldmateriaal dan dit heb ik niet kunnen achterhalen. Wat er nog wel terug gevonden is, zijn de advertenties - destijds geplaatst in de Nieuwe Brielsche Courant. De eerste is van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "De Eersteling", geplaatst in de krant van 8 februari 1914, waarin men trots de laureaat [bekroonde] roomboter roemde; de prijs was ƒ1.80 de kilo. Ook de vele soorten kaas werden door directeur O. Bolhuis aangeprezen.

Wat opvalt in de advertentie van 12 september 1918 is dat het toen ook een melkpoederfabriek was. De laatste advertentie van "De Eersteling" dateert van 25 juli 1919. Daarna verschenen er alleen nog maar advertenties van de zuivel- en ijsfabriek "Nieuwe Brielsche". De eerste op 17 februari 1928, en de laatste 12 oktober 1934. Daarin werd de complete ijsfabriek met inventaris te koop aangeboden.

Terug naar boven ↑

Pagina 31 - 08