Advertenties De Eersteling Brielle

Op de vorige pagina is het wel en wee van de relatief [amper 40 jaar] korte Brielse zuivelgeschiedenis beschreven aangevuld met een aantal foto's. veel meer beeldmateriaal als dit heb ik helaas. niet kunnen achterhalen.Wat er nog wel terug gevonden is, zijn de advertenties destijds geplaatst in de Nieuwe Brielsche Courant. De eerste is van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "De Eersteling" geplaatst in de krant van 8 februari 1914 waar men trots de laureaat [bekroonde] roomboter aanprees voor de prijs van ƒ1.80 de kilo. Ook de vele diverse soorten kaas werden door directeur O. Bolhuis aangeprezen.

Wat wel opvalt in de advertentie van 12 september 1918 dat het toen ook een melkpoederfabriek was. de laatste advertentie van "De Eersteling" dateert van 25 juli 1919.Daarna verschenen er alleen nog maar advertenties van de zuivel en ijsfabriek "Nieuwe Brielsche" De eerste op 17 februari 1928, en de laatste 12 oktober 1934 waarin de complete ijsfabriek met inventaris te koop werd aangeboden.

Terug naar boven ↑

Pagina 31 - 08