Historie Melkvervoer
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Met regelmaat worden mij foto’s en andere soorten materiaal toegezonden, bestemd om op deze site geplaatst te worden. Veelal komt dit uit particulier bezit of uit archieven die vrij zijn van copyright of enig ander soort van rechten.


Inmiddels staan op de site al uit zo'n 5000 foto’s - prenten - affiches - filmpjes – dia-shows en documenten, die zijn ondergebracht in diverse albums, verdeeld over meer dan 130 webpagina's.


Ik plaats dit materiaal volkomen te goeder trouw, en ga er dan ook van uit dat er geen copyright of andere soorten van rechten op rust, en dat het materiaal vrij is voor publicatie op deze website.


Zouden er wel beperkingen zijn, en kan dit ook daadwerkelijk worden aangetoond, dan bied ik mijn welgemeende excuses aan, en zal ik - indien gewenst - al het desbetreffende materiaal onmiddellijk van de website verwijderen. Een andere mogelijkheid is tot overeenkomst te komen met de rechthebbende, om zo toestemming te verkrijgen tot publicatie, waarbij desgewenst de naam of bron van de rechthebbende vermeld wordt.


Met diverse personen heb ik onder strikte voorwaarden een overeenkomst afgesloten voor het publiceren van het door hen aangeboden materiaal op deze website. Deze overeenkomst houdt in dat al dit aangeboden materiaal, waarop ook hun copyright rust, nooit zonder de toestemming van deze personen door de website-beheerder zal worden aangeboden aan derden.


Ook op al het verdere materiaal, zoals hier boven omschreven en geplaatst op deze website, geldt het copyright van de domeinen www.melkvervoervanvroegertotnu.nl, gelijk aan www.historiemelkvervoer.nl. Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de website-beheerder enig materiaal, in welke vorm dan ook, van deze website te downloaden, of op welke manier dan ook te kopiëren of te vermenigvuldigen voor eigen gebruik, of om het elders te publiceren, in krant of tijdschrift, of op wat voor soort internetmedium dan ook.


Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen en/ of opmerkingen, kunt u gebruik maken van het onderstaand contactformulier.


Hans Klingenberg


Geplaatst: juli 2008, en bewerkt: oktober 2021

Terug naar boven ↑

Pagina 4