M.I. De Combinatie

©

MELKINRICHTING DE COMBINATIE OVERSCHIE

15 december 1953

Feestelijke opening van de

N.V. Melkinrichting De Combinatie

Rotterdam - Overschie

Onthulling van de plaquette die werd aangeboden door

het gezamenlijk personeel aan de directeuren van de

N.V. Melkinrichting De Combinatie

Een groots naoorlogs moment voor Overschie kon je het wel noemen toen op 15 december 1953 de nieuwe melkfabriek aan de Ludolf de Jonghstraat werd geopend. De drie ondernemers; de heren G. v/d Linden, C. Mastenbroek en P. Merbis, die in 1947hadden besloten hun bedrijven samen te bundelen, om sterker te staan tegen de toenemende concurrentie in de zuivel, met op 8 december 1950 de bekroning metde oprichting van de N.V. Melkinrichting De Combinatie met een maatschappelijk kapitaal van een miljoen gulden. Men had al snel plannen voor de bouw van een nieuwe fabriek die in Rotterdam, naast de al bestaande fabriek in Maasdam, zou moeten komen.In Overschie vond men een geschikt terrein ingeklemd tussen de A13 en de Rotterdamse Schie.

Op 15 december 1953 was het zo ver, de werkzaamheden waren gereed en de nieuwe naam "De Combinatie" prijkte trots in neonverlichting op het dak van de nieuwe fabriek aan de Ludolf de Jonghstraat in Rotterdam - Overschie. Het werd een opening die er mocht wezen. Burgemeester G.E. van Walsum van Rotterdam verrichtte om 2 uur 's middags officieel de opening onder toeziend oog van de 3 directeuren. Deze onthulden daarna onder het schitterende glas in lood raam, wat werd aangeboden door de afnemers, gezamenlijk een marmeren gedenksteen aangeboden door het voltallig personeel, die ook nog een zeer mooie klok voor de directiekamer als geschenk daar aan toe voegden. Nadat de burgemeester zijn zegje had gedaan volgde van drie tot vijf uur de receptie die door zo 'n twee duizend mensen zijn bezocht. Vele cadeaus waaronder zo 'n honderd - zestig bloemstukken en vijf klokken.Als tegenprestatie werden er onder de klanten van de melkslijters zo 'n 80.000 verkeersspelen uitgedeeld.[klik op link bord De Combinatie]]

De officiële opening waar ongeveer honderd genodigden bij aanwezig waren op de receptie werd afgesloten met een diner in het Groot-Handelsgebouw van Rotterdam. Vanuit daar ging het hele gezelschap naar de Rivièrahal in diergaarde Blijdorp voor een groots feest ter ere van de opening. Omdat er zo veel mensen waren uitgenodigd, [ongeveer vierentwintig honderd] moest het feest over twee avonden worden gehouden waarvan de tweede voor het personeel was. Beide avonden waren zeer geslaagd mede door de vele artiesten die daar optraden zoals Johnny Kraaijkamp Sr. Er werd volop gedanst en gefeest, zelfs de polonaise ontbrak niet op deze geweldige afsluiter van de prachtige opening van de

N.V. Melkinrichting De Combinatie. Er zij veel foto 's gemaakt van de opening, receptie en beide avonden, honderdvijfentwintig zijn er uiteindelijk van geselecteerd die hieronder allemaal zijn te zien. Mogelijk zijn er nog oud werknemers of andere personen onder ons die zich zelf of anderen er op terug herkennen.

Foto presentatie opening De Combinatie

Alle drie de directeuren hadden al een aardig zuivelverleden achter de rug eer zij de toch grote stap waagde tot samenwerking. De heer Cor Mastenbroek, heb ik zelf nog persoonlijk gekend zijnde de vader van mijn zwager Paul Mastenbroek, die mij in 1968 overhaalde het zuivel bedrijf binnen te stappen, om er na ruim 40 jaar weer uit te stappen. Zijn vader was eigenaar van de N.V.Melkinrichting Rotterdam - Zuid gevestigd in de Gaesbeekstraat 115-121 op Rotterdam-Zuid. Mijn directe [vervoer] chef was Piet Merbis, zoon van Jan Merbis die in 1932 zijn bedrijf stichtte aan de oever van de Delftse Schie. Gerrit van de Linden die op zijn zestiende al zelfstandig melk ging rijden voor de Galak en VZ, kreeg op zijn achttiende verjaardag een eigen vracht -autootje cadeau van zijn vader en startte daarna al snel zijn eenmans bedrijfje .In 1928 is Gerrit vanaf zijn woning aan de Gatsedijk melk gaan rijden om in 1932 te gaan grossieren in melk. Gerrit bouwde zijn garage om tot melkfabriekje deze werd al snel te klein. In 1937 begon men met de bouw van een gloed nieuwe fabriek aan de Lageweg in Maasdam die in 1938 gereed was voor gebruik. Uiteindelijk begrepen alle drie dat ze moesten gaan samenwerken om te kunnen overleven tegen de als maar oprukkende concurrentie. Op 8 december 1950 resulteerde tot de oprichting van de N.V. Melkinrichting De Combinatie.


Groetjes Hans. geplaatst 20 juli 2011.

Klik op afbeelding

Filmpje over het transport van,in die tijd,de grootste flessen spoelmachine van Nederland


Na aankomst in de haven van Rotterdam en het overladen op een dieplader van zwaar transportbedrijf Doornbos & Koning, ging de nieuwe flessenspoelmachine onder politie begeleiding op transport naar melkfabriek De Combinatie in Rotterdam-Overschie.

Hieronder de originele aluminium capsules, die door de Combinatie destijds werden gebruikt, voor de melk-room en pap flessen

Klik op afbeelding

Symfonie van Samenwerking


Het is de titel van een boekje, uitgegeven ter ere van het 12½ jaar bestaan 1950 - 1962 door "De Combinatie"Het begint uiteraard met de samenwerking van de drie directeuren die aan de wieg van het bedrijf: NV.Melkinrichting De Combinatie stonden, met de bouw van de nieuwe fabriek in Overschie de uitbreiding in Maasdam het wagenpark, enzovoort. De samenwerking met de CMC en de diverse overnames van o.a. fabrieken in Zeeland - Goeree - Rotterdam en in het Westland. Ook de enorme groei komt aan de orde alsmede de inbreng van de alsmaar in aantal toenemende melkhandelaren. Kortom, alle aspecten uit die periode komen uitvoerig aan de orde in de verschillende hoofdstukken, aangevuld met foto's en afbeeldingen.

Uw werk


Dit boekwerkje van melk unie Overschie, [voorheen "De Combinatie"] kwam uit in maart 1978. Met tekst en zeer vele foto's geeft het een uitstekend beeld van hoe en wat het werk in die jaren inhield.Het was dan ook voornamelijk bedoeld, als voorlichting voor nieuw en aankomend personeel die het werk in de zuivel met zijn vele facetten wel aansprak, alle voorkomende functies worden ook vermeld. Blader eens rustig door het boekje [PDF] heen, om die tijd nog eens [terug] te zien en te beleven.

Foto serie M.I. De Combinatie Rotterdam - Overschie

Foto serie CMC - Melkunie Rotterdam - Overschie

Terug naar boven ↑

Pagina 32

Foto serie Diversen

Rotterdam - Overschie