Historie Melkvervoer
M.I. De Combinatie

MELKINRICHTING 'DE COMBINATIE' te OVERSCHIE

15 december 1953

Feestelijke opening van de

N.V. Melkinrichting 'De Combinatie'

Rotterdam - Overschie

Onthulling van de plaquette die, werd aangeboden door

het gezamenlijk personeel aan de directeuren van de

N.V. Melkinrichting 'De Combinatie'

Het was een groots naoorlogs moment voor Overschie toen op 15 december 1953 de nieuwe melkfabriek aan de Ludolf de Jonghstraat werd geopend. De drie ondernemers: de heren G. v/d Linden, C. Mastenbroek en P. Merbis, hadden al in 1947 besloten hun bedrijven samen te laten gaan om sterker te staan tegen de toenemende concurrentie in de zuivel. Op 8 december 1950 kwam als bekroning van dit voornemen de oprichting van de N.V. Melkinrichting ‘De Combinatie’, met een maatschappelijk kapitaal van een miljoen gulden. Men had al snel plannen voor de bouw van een nieuwe fabriek, die in Rotterdam zou moeten komen, naast de al bestaande fabriek in Maasdam. In Overschie vond men een geschikt terrein, dat ingeklemd lag tussen de A13 en de Rotterdamse Schie.

Op 15 december 1953 was het zo ver: de werkzaamheden waren gereed en de nieuwe naam ‘De Combinatie’ prijkte trots in neonverlichting op het dak van de nieuwe fabriek aan de Ludolf de Jonghstraat in Rotterdam - Overschie. Het werd een dag om nooit te vergeten. Burgemeester G.E. van Walsum van Rotterdam verrichtte om 2 uur 's middags de officiële opening onder toeziend oog van de drie directeuren. Die onthulden daarna gezamenlijk, onder het schitterende glas-in-loodraam dat een geschenk was van de afnemers, een marmeren gedenksteen; en die was weer aangeboden door het voltallig personeel, dat er ook nog een fraaie klok voor de directiekamer aan toevoegde. Nadat de burgemeester zijn speech had gehouden, volgde van drie tot vijf uur een receptie die door zo'n twee duizend mensen werd bezocht. Vele cadeaus, waaronder zo'n 160 bloemstukken en vijf klokken sierden de feestelijke ruimte. Als tegengeschenk werden er onder de klanten van de melkslijters ruim 80.000 verkeersspelen uitgedeeld.[klik op link bord ‘De Combinatie’]

Na de officiële opening, waarbij ongeveer honderd genodigden aanwezig waren, en na de receptie, was er een diner in het Groot Handelsgebouw van Rotterdam. Vanuit daar ging het hele gezelschap naar de Rivièrahal in Diergaarde Blijdorp voor een groots feest ter ere van de opening. Omdat er zoveel mensen waren uitgenodigd - ongeveer vierentwintig honderd - moest het feest over twee avonden gespreid worden. De tweede avond was voor het personeel. Beide avonden waren zeer geslaagd, mede door de vele artiesten die daar optraden, onder wie Johnny Kraaijkamp Sr. Er werd volop gedanst en gefeest, ook de polonaise ontbrak niet op deze geweldige afsluiter van de groots gevierde opening van de N.V. Melkinrichting ‘De Combinatie’.

Er zijn veel foto 's gemaakt van de opening, op de receptie en op beide avonden; honderdvijfentwintig zijn er uiteindelijk van geselecteerd, die hieronder allemaal te zien zijn. Mogelijk zijn er nog oud-werknemers of andere bezoekers van deze site die zichzelf of anderen herkennen.

Foto presentatie opening De Combinatie

Over de drie directeuren nog het volgende: zij hadden al een aardig zuivelverleden achter de rug toen zij de toch grote stap tot samenwerking namen. De heer Cock Mastenbroek heb ik zelf nog persoonlijk gekend; hij was de vader van mijn zwager Paul Mastenbroek, die mij in 1968 overhaalde het zuivelbedrijf in te gaan. Ruim 40 jaar later pas zou ik er weer uit stappen, maar dit terzijde. Zijn vader was eigenaar van de N.V.Melkinrichting Rotterdam - Zuid gevestigd in de Gaesbeekstraat 115-121 in Rotterdam-Zuid. Mijn directe [vervoer-] chef was Piet Merbis, zoon van Jan Merbis, die in 1932 zijn bedrijf stichtte aan de oever van de Delftse Schie. Gerrit van de Linden, die op zijn zestiende al zelfstandig melk ging rijden voor de Galak en VZ, kreeg op zijn achttiende verjaardag een eigen vrachtautootje cadeau van zijn vader en startte daarna al snel zijn eenmansbedrijfje. In 1928 is Gerrit vanaf zijn woning aan de Gatsedijk melk gaan rijden om in 1932 te gaan grossieren in melk. Gerrit bouwde zijn garage om tot melkfabriekje. Dat werd al snel te klein. In 1937 begon men met de bouw van een nieuwe fabriek aan de Lageweg in Maasdam, die in 1938 gereed was voor gebruik. Uiteindelijk begrepen alle drie de directeuren dat ze moesten gaan samenwerken om te kunnen overleven tegen de oprukkende concurrentie. Op 8 december 1950 resulteerde dat dus in de oprichting van de N.V. Melkinrichting ‘De Combinatie’.


Geplaatst 20 juli 2011

Klik op afbeelding

Filmpje over het transport van de - in die tijd - grootste spoelmachine voor flessen in Nederland.


Na aankomst in de haven van Rotterdam en het overladen op een dieplader van zwaar- transportbedrijf Doornbos & Koning, ging de nieuwe flessenspoelmachine onder politie- begeleiding op transport naar melkfabriek ‘De Combinatie’ in Rotterdam-Overschie.

Hieronder de originele aluminium capsules, die door’ De Combinatie’ destijds werden gebruikt, voor de melk-, room- en papflessen:

Klik op afbeelding

Symfonie van Samenwerking


Dit is de titel van een boekje, uitgegeven ter ere van het 12½ jaar bestaan 1950 - 1962 van en door ‘De Combinatie’. Het begint uiteraard met de samenwerking van de drie directeuren die aan de wieg van NV. Melkinrichting ‘De Combinatie’ stonden, en het gaat verder met de bouw van de nieuwe fabriek in Overschie en de uitbreiding in Maasdam en het wagenpark. De samenwerking met de CMC en de diverse overnames van o.a. fabrieken in Zeeland, op Goeree, in Rotterdam en in het Westland worden ook behandeld.. Ook de enorme groei komt aan de orde, alsmede de inbreng van het gestaag groeiend aantal melkhandelaren. Kortom, alle aspecten uit die periode komen uitvoerig aan de orde, aangevuld met foto's en afbeeldingen.

Uw werk


Dit boekwerkje van Melkunie Overschie, [voorheen ‘De Combinatie’] kwam uit in maart 1978. Met tekst en vele foto's geeft het een uitstekend beeld van wat het werk in die jaren inhield. .Het was dan ook voornamelijk bedoeld als voorlichting voor nieuw personeel dat zich wel aangetrokken voelde tot het werk in de zuivel met zijn vele facetten. Alle voorkomende functies worden vermeld. Als u het boekje [PDF] doorbladert, zult u die tijd nog eens terug zien en wellicht herbeleven.

Foto serie M.I. 'De Combinatie' Rotterdam - Overschie

Foto serie CMC - Melkunie Rotterdam - Overschie

Terug naar boven ↑

Pagina 32

Foto serie Diversen

Rotterdam - Overschie