Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Met regelmaat worden er vele foto,s of ander materiaal toegezonden, bestemd om op deze site te plaatsen. Veelal komen die uit paticulier bezit, of uit archieven die vrij zijn van copyrights of enig ander soort van rechten.


Inmiddels bestaat dit materiaal al uit bijna 14.000 foto,s - prenten - affiches - filmpjes - diashows en documenten, die zijn geplaatst in de diverse albums, verdeeld over meer dan 300 webpagina's


Ik plaats dit materiaal volkomen ter goede trouw, en ga er dan ook van uit, dat er geen copyright of andere soorten van rechten op staan, en dat het gebruik hiervan volkomen vrij is om te publiceren op deze website.


Zou dit wel zo zijn, en kan dit ook daadwerkelijk door middel van bewijs worden aangetoond, bied ik mijn welgemeende excuses daarvoor aan, en zal ik indien gewenst, al het desbetreffend materiaal onmiddellijk van deze site verwijderen, of mogelijk een overeenkomst kunnen afsluiten met de rechthebbende van desbetreffend materiaal door verkrijging van toestemming, of zijnde het vermelden van de naam of bron van de rechthebbende.


Met diverse personen heb ik onder strikte voorwaarden een overeenkomst afgesloten voor het publiceren van het door hun aangeboden materiaal voor plaatsing op deze website.Deze overeenkomst houd in, dat al dit aangeboden materiaal waarop ook hun copyright berust, nooit zonder de toestemming van deze personen, door de websitebeheerder zal worden aangeboden aan derden.


Ook op al het verdere materiaal zoals hier boven omschreven geplaatst op deze website geld het copyright van het domein, www.historiemelkvervoer.nl

Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de websitebeheerder enig materiaal in welke vorm dan ook, van deze website te downloaden, of op welke manier dan ook te kopiëren of te vermenigvuldigen voor eigen gebruik, of om het elders te publiceren in krant of tijdschrift of op wat voor soort van internetmedia dan ook.


Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, voor verdere vragen en/of opmerkingen, kunt u gebruik maken van het onderstaand "contactformulier"


Groetjes Hans Klingenberg. Geplaatst, juli 2008

 
 
 

Terug naar boven ↑